طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

تعداد بازدید:۱۶۴۵
 مطالعه ملاک های همسرگزینی در بین جوانان استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

مطالعه گرایش به طلاق در بین جوانان استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

مطالعه جامعه شناختی میزان تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)، دانشگاه تبریز

بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در استان آذربایجانشرقی، بنیاد مسـکـن انقلاب اسلامــی

بررسی میزان خلاقیت کارکنان و تأثیر آن بر اثربخشی و کارایی کارکنان، شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، مجری اصلی دکتر محمد عباس زاده، همکار طرح

طراحی الگوی توانمندسازی و تعالی رفتاری کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی (مورد مطالعه: کارکنان انتظامی استان آذربایجان  شرقی)، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

ببررسی قابلیت های کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشگاه تبریز

بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه تبریز و عوامل موثر بر آن، دانشگاه تبریز

سیمای پژوهش در استان آذربایجان شرقی، استانداری آذربایجان شرقی

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۳