دکتر فتانه حاجیلو

تعداد بازدید:۲۷۶۵


دکتر فتانه حاجیلو

 

مقاله ها:

1)     بررسی رابطه سبک زندگی مصرفی با ردپای بوم شناختی مورد مطالعه: شهروندان تبریزی، 1393، فصلنامه علمی پژوهشی محیط شناسی، دانشگاه تهران، پاییز 93

2)     دوزبانگی و هویت اجتماعی، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات سیاسی دانشگاه اصفهان، شماره دوم تابستان 92.

3)     بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با ردپای بوم شناختی، مورد مطالعه: شهروندان تبریز، 1392، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق زیستی، شماره 8، تابستان 92.

4)     بررسی رابطه بین سواد بوم شناختی با ردپای بوم شناختی، 1392، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره 7 تابستان 92

5)     نگاره‌های زندگی ایلات ارسباران در مفروشی به نام ورنی، مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران شماره 3، پاییز 91

6)     تاثیر خانواده بر مشارکت سیاسی زنان، 1391، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره سوم،  پاییز 91 .

7)     بررسی عوامل موثر بر اعتماد به نیروی انتظامی در شهر تبریز، 1391، دوفصلنامه جامعه­­شناسی اقتصادی و توسعه، شماره­ دوم، پاییز و زمستان 1391.

8)     بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در آذربایجان شرقی، 1391، فصلنامه علمی پژوهشی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران  شماره اول بهار 1391.

9)     بررسی تاثیر ویژگی های فردی تسهیلگران زن بر موفقیت در ایجاد گروه های مستقل زنان روستایی در آذربایجان شرقی، مجله علمی پژوهشی دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، پاییز 88

10) بررسی تاثیر نظر مردان بر ایجاد گروه های مستقل زنان توسط زنان تسهیلگرروستایی، مطالعه موردی آذربایجان شرقی، فصلنامه علمی- پژوهشی روستا و توسعه، بهار87.

11) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت تسهیلگران زن روستایی، مطالعه موردی آذربایجان- شرقی، فصلنامه علمی – پژوهشی روستا و توسعه، بهار86 .

12) اشتغال زن خارج از خانه آری یا نه، 1389، مجله دریچه، نشریه انجمن نیکوکاران و خیرین استان اصفهان.

 

طرحهای پژوهشی:

1)      پیوست نگاری فرهنگی طرح کلان ملی"دانش و فناوری بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی،92- 1391، دانشگاه اصفهان ( همکار اصلی).

2)      بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جسمی دختران جوان برای فرهنگ سازی و ارتقا سلامت آنان، 1391، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، ( مجری).

3)      دیررسی ازدواج و عوامل موثر بر آن در آذربایجان شرقی، 1391، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی (همکار­اصلی).

4)      بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی جوانان 15 تا 29 سال مناطق شهری آذربایجان شرقی، 1391، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی،( همکار اصلی).

5)      بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر بر آن در آذربایجانشرقی، 1389، کارفرما: استانداری آذربایجان شرقی، (همکار اصلی ).

6)      بررسی نگاره های گلیم در ایلات آذربایجان، 1388، دانشگاه تبریز، (همکار اصلی).

7)      بررسی و تحلیل مناسک­گذر در ایران، تولد و بلوغ، 1387، دانشگاه تبریز، (همکار اصلی).

8)      بررسی و تحلیل مناسک گذر در ایران، مرگ، 1386، دانشگاه تبریز، (همکار اصلی).

9)      بررسی و تحلیل مناسک گذر در ایران، ازدواج، 1385، دانشگاه تبریز، (همکار اصلی).

 

 

 

کتابها:

1)      جامعه پایدار، 1393، فتانه حاجیلو، انتشارات آیدین، (زیرچاپ).

2)      نشانه شناسی مناسک گذر در ایران، 1390، مینو امیرقاسمی، فتانه حاجیلو، انتشارات ستوده.

3)      بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان شرقی، 1390، فاطمه گلابی، فتانه حاجیلو، ناشرمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی

4)      راهنمای تدوین و نگارش آثار پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی،(در مرحله ویراستاری).

5)      شیوه طرح سوال در تحقیق پیمایشی، نویسنده آرلن فینک، ویراست دوم، ،(در مرحله ویراستاری).

 

 

همایش و کنفرانس:

1)      تحلیل فازی چالش های اجتماعی و فرهنگی بازیافت پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی، 1392، تهران، 6 و 7 بهمن‌ماه 1392، نخستین همایش ملی بازیافت آب،.

2)      گروه مرجع و شکل گیری هویت اجتماعی نوجوانان، 1391، همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی با تاکید بر مسائل و مشکلات نوجوانان، مرکز آموزش بهزیستی آذربایجانشرقی.

3)      اعتیاد به فضای مجازی، آسیب نوپدید در دنیای امروز، 1391، همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی با تاکید بر مسائل و مشکلات نوجوانان، مرکز آموزش بهزیستی آذربایجانشرقی.

4)      زبان، هویت و مدارای اجتماعی،1391، همایش ملی دوزبانگی و چالش ها و راهکارها، دانشگاه پیام نور، اراک.

5)      دینداری و نقش آن در سبک زندگی سلامت محور،1391، همایش ملی نقش معنویت در ایجاد سلامت، گناباد، دانشگاه علوم پزشکی.

6)      درس هایی از نظام مدیریت سنتی آب رودخانه چای سویی در منطقه کشکسرای شهرستان مرند در آذربایجان شرقی،1390، یزد، همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب.

7)      شایسته سالاری در نیروی پلیس، 1390، همایش ملی شایسته سالاری، تهران، دانشگاه امام صادق و مرکز تحقیقات ناجا.

8)      آموزش زنان فرصت یا تهدید برای آینده آموزش عالی ایران، 1390، اولین همایش ملی "آموزش در ایران 1404" تهران، مرکز همایش های برج میلاد.

9)      ورنی عاشقانه ای از ایلات ارسباران، 1390، همایش ملی فرش، دانشگاه آزاد نجف آباد، اردیبهشت 90

10)   تأثیر جنسیت بر سوء مصرف مواد مخدر، آذرماه1386، همایش منطقه ای علمی پژوهشی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، استان اردبیل.(مقاله برتر).

11)   نقش آموزش های ترویجی برای زنان روستایی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، 1384  اولین همایش ملی تولید محصولات سالم و توسعه کشاورزی پایدار، تبریز، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی.

12)   زن، خانواده و اشتغال از دیدگاه اسلام و فمنیسم، 1383، همایش بین المللی زنان، مسائل فرهنگی و جهانی سازی، دانشگاه تهران.

13)   نقش ترویج و آموزش زنان روستایی در دستیابی به توسعه کشاورزی، 1382، اولین کنگره ملی ترویج کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

14)   نقش گیاهان دارویی در ایجاد اشتغال برای زنان روستایی، 1381، همایش منطقه ای گیاهان دارویی، ارومیه، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

15)   بررسی مشکلات تشکل های اقتصادی زنان روستایی تحت پوشش جهاد سازندگی، 1379، همایش منطقه ای بررسی مشکلات تعاونی های استان، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

16)   نقش مشارکت زنان در توسعه فعالیت های آبزی پروری، 1376، همایش منطقه ای نقش زنان روستایی در توسعه مناطق روستایی شمال غرب کشور، تبریز، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی.

 

 

فعالیت های آموزشی:

تدریس دورس زیر در مقطع کارشناسی:

1)      محیط شناسی انسانی

2)      جامعه شناسی شهری

3)      نیازهای انسانی

 

 

برگزاری کارگاه و شرکت میز گردها :

1)      سخنران کارگاه آموزشی: ارائه دستاوردهای طرح کلان ملی « پیوست فرهنگی طرح تسویه فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی»، دانشگاه اصفهان، اردیبهشت ماه 93.

2)      سخنران و مدیر میزگرد علمی: بررسی قانون گریزی و جرائم تاثیرگذار بر سرمایه گذاری، 1390، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی.

3)      سخنران و مدیر میزگرد علمی: نزاع و درگیری در شهر و راهکارهای پیشگیری از آن،1391، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی.

4)      عضو مدعو میزگردهای علمی تخصصی متعدد برگزار شده از سوی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی (91-1390).

 

 

 

 

سوابق علمی:

1)      ویراستار علمی و فنی نشریه علمی تخصصی دانش انتظامی آذربایجان شرقی.

2)      عضو کمیته داوران فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی.

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۳