مرتضی مبارک بخشایش

تعداد بازدید:۲۱۳۵


مرتضی مبارک بخشایش

 

مقاله‌ها

1)      مطالعه جامعه شناختی هویت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانش آموزان پسرانه و دخترانه مقطع متوسطه شهر سراب)، دوفصلنامه پژوهشهای اجتماعی پلیس، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان، 1393، صص 81-114

2)      مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراجی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه زنان و دختران 16 - 64 ساله شهر تبریز، فصلنامه(علمی-پژوهشی) جامعه شناسی کاربردی، پاییز 1391، شماره 47، صص 123-140

3)      بررسی عامل های موثر بر گرایش دینی دانش آموزان و ارایه ی راهکارهای مناسب (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ارومیه)، فصلنامه(علمی-پژوهشی) علوم تربیتی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، پاییز و زمستان 1389، شماره 91، صص 51-76

4)      آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی - مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز، فصلنامه(علمی-پژوهشی)  پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، زمستان 1391، شماره 4، صص 19-38

5)      کاربرد پدافند غیرعامل در امنیت شهری با تاکید بر محیط های حاشیه نشین شهر تبریز، دانش انتظامی، دوره دوم، شماره 7 (پیاپی7)، زمستان 1391، صص 36-60

6)      بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با نحوه گذران اوقات فراغت در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر نقده (90_1389)، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی خلخال، سال دهم، شماره 38، پاییز 1392، صص 117-150

7)      گرایش به هویت ملی و عوامل موثر بر آن، فصلنامه مهندسی فرهنگی، بهمن و اسفند 1390، شماره 61 و 62، صص 59-72

8)      بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه(علمی-پژوهشی) برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 15، سال پنجم، تابستان 1392، صص45-86

9)      بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز،  فصلنامه پژوهشی دارای رتبه علمی - ترویجی (علوم انسانی) نشریه راهبرد توسعه، شماره 35، 1392، صص 125-163

10)   پیمایش و رهگیری وضعیت مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سطح استان آذربایجان شرقی، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1393

11)   بررسی میزان گرایش دانشجویان به فست فودها و عوامل موثر بر آن، فصلنامه( علمی- پژوهشی) اخلاق زیستی، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1392، صص 157-185

12)   بررسی نقش امنیت اجتماعی در گرایش به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار آذربایجان شرقی، پلیس آذربایجان شرقی، سال چهارم، شماره اول، پیاپی 13، 1393           

 

 

طرح های پژوهشی

1)      بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در میان اساتید دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز(1391)، مجری طرح

2)      مطالعه جامعه شناختی میزان از خود بیگانگی اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)، دانشگاه تبریز(1393)، مجری طرح

3)      مطالعه جامعه شناختی میزان تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)، دانشگاه تبریز(1393)، مجری طرح، (در دست اجرا)

4)      مطالعه جامعه‌شناختی ارتباط سرمایه اجتماعی و هویت دینی در بین جوانان استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1392)، مجری طرح

5)      بررسی دیررسی ازدواج و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1391)، مجری اصلی دکتر فاطمه گلابی، همکار طرح

6)      بررسی علل مهاجرت سرمایه‌گذاران از استان آذربایجان شرقی با تاکید بر امنیت اجتماعی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1392)، مجری اصلی دکتر کمال کوهی، همکار طرح

7)      بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جسمی دختران جوان برای فرهنگی سازی و ارتقاء سلامت آنان، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1392)، مجری اصلی، دکتر فتانه حاجیلو، همکار طرح

8)      بررسی ملاک های انتخاب همسر در بین جوانان 15- 29 سال استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1391)، مجری اصلی دکتر محمدباقر علیزاده اقدم، همکار طرح

9)      بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی جوانان 15-29 سال مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1392)، مجری اصلی دکتر فاطمه گلابی، همکار طرح

10)   بررسی نقش امنیت اجتماعی در گرایش به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار آذربایجان شرقی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی(1392)، مجری اصلی مهدی روزدار، ناظر طرح

11)   تبیین جامعه‌شناختی اعتیاد به رسانه‌های نوین در بین نوجوانان و جوانان 15-29 سال استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1392)، مجری اصلی دکتر کمال کوهی، همکار طرح

12)   راهکارهای توانمندسازی دانش آموزان مقطع متوسطه برای مقابله با آسیب های اجتماعی نوپدید، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی(1390)، مجری اصلی دکتر کمال کوهی، همکار طرح

13)   مطالعه جامعه‌شناختی اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: جوانان شهری استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(1392)، مجری اصلی دکتر محمد عباس زاده، همکار طرح

14)   طراحی الگوی توانمندسازی و تعالی رفتاری کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی (مورد مطالعه: کارکنان انتظامی استان آذربایجان  شرقی)، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی (1393)، مجری اصلی علی بوداقی، همکاران طرح مرتضی مبارک بخشایش و موسی سعادتی، ناظر طرح دکتر محمد عباس زاده

15)   بررسی تاثیر اعاده اموال مسروقه بر میزان رضایت مندی مالباختگان از عملکرد نیروی انتظامی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی(1393)، مجری اصلی سعید سلطانی، همکاران طرح دکتر محمدباقر علیزاده اقدم، مرتضی مبارک بخشایش

 

 

همایش و کنفرانس

1)      تحلیل طرحواره ها به عنوان روش کیفی، همایش ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایران امروز، دانشگاه کاشان، 1390

2)      جهانی شدن و ارزش‌های اسلامی: فرصت‌ها و تهدیدها، همایش ملی تعلیم و تربیت ارزش‌ها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، آذر ماه 1391

3)      مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه های ارتباطی بر میزان تمایل افراد به انتخاب نامهای دینی، همایش ملی دین دانشگاه و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، اسفند ماه 1390

4)      گذار از جهانی شدن تفکرات غیرشیعی به جهانی شدن تفکرات شیعی، کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی، بوشهر، آذر ماه 1391

5)      بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی با نحوه گذران اوقات فراغت، اولین همایش آسیب شناسـی خانواده، مرکز علمی کاربردی بهزیستی آذربایجان شرقی، آذر ماه 1390

6)      بررسی اثرات اجتماعی بازیهای کامپیوتری بر دانش آموزان، دومین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی با تاکید بر مسائل و مشکلات نوجوانان، مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی آذربایجان شرقی، آذرماه 1391

7)      بررسی جامعه شناختی ارتباط بین بازیهای رایانه ای خشن و میزان پرخاشگری نوجوانان، دومین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی با تاکید بر مسائل و مشکلات نوجوانان، مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی آذربایجان شرقی، آذرماه 1391

8)      بیداری اسلامی: طنین هزاره سوم در راستای بیرونی سازی ارزش‌های فرهنگ اسلامی، همایش ملی تعلیم و تربیت ارزش‌ها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، آذر ماه 1391

9)      مطالعه نقش مهاجرتهای روستایی- شهری در پیدایش حاشیه نشینی، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه تبریز، مهر ماه 1391

10)   نقش دین در سلامت روحی، کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی، بوشهر، آذر ماه 1391

11)   مطالعه نقش مهاجرتهای روستایی- شهری در پیدایش حاشیه نشینی، همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه پیام نور سقز، اردیبهشت ماه 1390

12)   بررسی تطبیقی ارزش‌های غالب در سبک زندگی اسلامی و غربی و معرفی سبک زندگی برتر، همایش ملی تعلیم و تربیت ارزش‌ها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، آذر ماه 1391

13)   دانشگاه اسلامی (امیدها و بیم ها)، همایش ملی دین دانشگاه و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، اسفند ماه 1390

14)   ، عوامل موثر بر شکاف فرهنگی در میان خانواده های شهر بخشایش، اولین همایش آسیب شناسـی خانواده، مرکز علمی کاربردی بهزیستی آذربایجان شرقی، آذر ماه 1390

 

 

فعالیت های آموزشی

تدریس دروس در مقطع کارشناسی

1)      مبانی جامعه‌شناسی

2)      جامعه‌شناسی خانواده

3)      مبانی مردم‌شناسی

 

 

برگزاری کارگاه و شرکت در میزگردها:

1)      شرکت در میزگرد مدیریت دانش در سازمانهای پلیسی دفتر تحقیقات کاربردی ناجا استان آذربایجان شرقی، 1391

2)      شرکت در میزگرد شکاف فرهنگی نسلها، نظم و امنیت دفتر تحقیقات کاربردی ناجا استان آذربایجان شرقی، 1391

3)      شرکت در نشست معرفت افزایی اساتید با موضوع «علم و دین امکان یا امتناع»

4)      شرکت در جلسه هم اندیشی اساتید با عنوان «توسعه علمی کشور، چرائی و چگونگی»

5)      شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان «اصول و فنون مهارت های تدریس»

6)      شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان «بررسی تاثیرات فرقه گرایی»

7)      شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان «کار آفرینی»

8)      شرکت در طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی با موضوع «اخلاق علمی و حرفه ای»

9)      شرکت در طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی با موضوع «اندیشه سیاسی اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی»

10)   شرکت در طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی با موضوع «اصول تعلیم و تربیت در اسلام»

11)   شرکت در طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی با موضوع «معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم»

 

 

سوابق علمی:

1)      داوری پروپزالهای نیروی انتظامی، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا استان آذربایجان شرقی

2)      داوری مقالات فصلنامه دانش انتظامی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی

3)      عضو هیئت‌علمی افتخاری کنگره دایمی پیوست نگاری فرهنگی کشور، 1391

4)      عضویت در کمیته دایمی داوران همایش بین‌المللی پیوست نگاری فرهنگی

5)      عضویت در کمیته داوران همایش ملی نهج‌البلاغه و علوم انسانی، دانشگاه همدان، اردیبهشت 1391

6)      داوری مقاله برای دانشگاه‌های مختلف

 

 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۳