درباره مرکز

تعداد بازدید:۱۵۷۰

 

رئیس: دکتر محمد عباس زاده

 

نشانی: دانشگاه تبریز- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

 

 

تلفن: 3356012 3392277

 

 

شمار اعضای هیئت علمی: 5 نفر

موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز به عنوان یکی از باسابقه ترین موسسات پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی از تاریخ سوم اسفند ماه 1344 با عنـــــوان " موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی" وابسته به دانشکده ادبیات (آن زمان) دانشگاه تبریز آغاز به فعالیت کرده، و دارای شخصیت حقوقی بوده است.

     موسسه مذکور فعالیت خویش را تا سال 1356 ادامه داده و از آن زمان تا اواخر سال 1379 به حالت تقریباً نیمه فعال در آمده بود در حالی که این موسسه در دوره قبل از سال 1356 در کنار موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مهمترین موسسه در زمینهتحقیقات اجتماعی و علوم انسانی بوده وطی فعالیت چند ساله خود قبل از انقلاب اسلامی انجام چندین طرح پژوهشی وانتشار حدود 36 جلد کتاب را در کارنامه خود ثبت کرده است.  

       موسسه تحقیقات اجتماعی به منظور ایجاد، گسترش و اعتلای مجدد فعالیت های تحقیقاتی در حوزه علوم اجتماعی و برقراری رابطه علمی و فرهنگی با سایر مراکز تحقیقاتی برای انجام تحقیقات مشترک و تبادل نتایج تحقیقاتی با دیگر مراکز، از تاریـــخ 12/11/79 آغاز به فعالیت جدی کرده است. این موسسه در حال حاضر وابسته به دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز است.

      دردوره جدید فعالیت این موسسه به ایجاد رابطه تحقیقاتی با سازمان های خارج از دانشگاه اقدام نموده و جلساتی با مدیران و کارشناسان بعضی از سازمان ها تشکیل داده است. همچنین مکاتباتی با اکثرادارات کل استان درراستای انجام تحقیق و تشکیل کارگاه تحقیقاتی انجام داده است که خوشبختانه ارگان های مرتبط با تحقیقات اجتماعی شناختی ازرسالت موسسه بدست آورده و علاقمند به همکاری با این موسســـــه می باشند.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۴