طرح های تحقیقاتی اتمام یافته

 بررسی بیکاری و عوامل اجتماعی موثر در آن در شهر تبریز، استانداری آذربایجان‌شرقی، 1369-1370

بررسی زمینه‌های تعاونی اشتغال‌زا برای بانوان مراکز شهری استان آذربایجان‌شرقی، اداره کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی، 1374-1375

بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه، اداره کل ارشاد اسلامی، 1377-1378

بررسی نقش شرکتهای تعاونی بهداشتی و درمانی استان آذربایجان شرقی در اشتغال فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی و کاهش تصدی گری دولت، اداره کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی، 1381

بررسی نقش اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت استان آذربایجان شرقی در تامین نیازهای شرکت تعاونی و اعضای تحت پوشش، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی، 1381

کاربرد مدل هم خوانی فرد محیط در استرس کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز ... شرکت پالایش نفت تبریز، 1381

مطالعه کیفیت یادگیری در بین دانشجویان دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، 1381

بررسی راهکارهای پرورش روحیه مطالعه و پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه استان آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش آستان آذربایجان شرقی، 1382

بررسی مسائل و مشکلات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، 1382

بررسی نظام اداری و بوروکراتیک دانشگاه تبریز و ... دانشگاه تبریز، 1382

مطالعه ناهنجاریهای رفتاری در بین دانش آموزان مقطه متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه دو تبریز، 1383

مطالعه ساختار اجتماعی و فرهنگی دانشگاه تبریز ... دانشگاه تبریز، 1383

مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری آقبلاغ در سه جلد، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی، 1383

بررسی تطبیقی عملکرد تعاونی بهداشتی و درمانی با بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی شهرستان تبریز، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی، 1382-1383

فرا تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور در رشته پژوهشگری، دانشگاه تبریز، مجری(1383)

فرا تحلیل پایان نامه های کارشناسی دانشگاه تبریز در رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، 1384

مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری پیغام چای کلیبر در پنج جلد، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی، 1384

مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری کلقان هشترود در پنج جلد، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی، 1384

نیازسنجی آموزشی بنگاه های کوچک و متوسط  SME، سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی، 1384

مطالعه میزان رضایت فرهنگیان ناحیه 3 تبریز از تعاونی مسکن و مصرف ناحیه 3 تبریز، آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز، 1384

آسیب شناسی توسعه کمی و کیفی شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی، 1385

بررسی و تحلیل مناسک گذر در ایران، ازدواج، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1385

ایجاد بانک اطلاعاتی زنان در قالب شاخص های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر اساس شاخص های توسعه، استانداری آذربایجانشرقی، 1386

بررسی چالش ها و فرصت های کارآفرینی زنان استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، 1386

بررسی و تحلیل مناسک گذر در ایران، مرگ، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1386

بررسی و تحلیل مناسک­گذر در ایران، تولد و بلوغ، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1387

راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در استان آذربایجانشرقی، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی، 1387

بررسی رفتار سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی، شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی، 1388

بررسی نگاره های گلیم در ایلات آذربایجان، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1388

سنجش رضامندی ارباب رجوع از شرکت برق منطقه ای آذربایجان و عوامل موثر برآن، شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 1388

مطالعه سبک زندگی سلامت محور شهروندان تبریز: امیدهاو بیم ها، دانشگاه اصفهان، 1389

بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان شرقی، استانداری آذربایجان شرقی، 1389

پیمایش تأثیر تکنولوژیهای ارتباطی نوین در هویت اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر تبریز، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1389

کیفیت زندگی بازنشستگان تبریز، دانشگاه تبریز، 1389

بررسی شادی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، 1390

تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان، دانشگاه اصفهان،1390

راهکارهای توانمندسازی دانش آموزان مقطع متوسطه برای مقابله با آسیب های اجتماعی نوپدید، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، 1390

کاربست یافته های پژوهشی، استانداری آذربایجان شرقی،1390

مطالعه جامعه شناختی ارتباط سرمایه اجتماعی و هویت دینی در بین جوانان استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1391

مطالعه جامعه شناختی اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: جوانان شهری استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1391

بررسی دیررسی ازداوج و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1391

بررسی راهکارهای مقابله با فرقه های انحرافی نو ظهور در  مدارس  آستان آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش آستان آذربایجان شرقی، 1391

بررسی زمینه ها و عوامل طلاق در شهر تبریز و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1391

بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در میان اساتید دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، 1391

بررسی گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت در استان آذربایجان شرقی و عوامل موثر بر آن با تأکید بر امنیت انتظامی، فرماندهی نیروی انتظامی استان آ.شرقی،1391

بررسی ملاک های انتخاب همسر در بین جوانان 15- 29 سال استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1391

بررسی نحوه گذاران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی جوانان 15تا 29 سال مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1391

بررسی میزان رضایت مسئولان و مدیران ادارات و شرکت‌ها از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، 1391

دیررسی ازدواج و عوامل موثر بر آن در آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1391

بررسی شاخص های کارآفرینی در بین جوانان با توجه به قابلیت های آنها در حوزه کارآفرینی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1392

ررسی علل مهاجرت سرمایه‌گذاران از استان آذربایجان شرقی با تاکید بر امنیت اجتماعی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1392

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جسمی دختران جوان برای فرهنگ سازی و ارتقا سلامت آنان، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1392

بررسی ناامنی غذایی در بین شهروندان شهر تبریز و عوامل موثر بر آن  (مورد مطالعه: سرپرستان خانوارهای شهر تبریز)، دانشگاه تبریز، 1392

بررسی نقش امنیت اجتماعی در گرایش به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار آذربایجان شرقی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، 1392

پیوست نگاری فرهنگی، طرح کلان ملی دانش و فناوری بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی، دانشگاه اصفهان، 1391-1392

پیمایش و رهگیری وضعیت مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سطح استان آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، 1392

تبیین جامعه شناختی اعتیاد به رسانه های نوین در میان جوانان و نوجوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 1392

مشارکت در تهیه طرح جامع گزارش عملکرد پژوهشی در حوزه سرمایه گذاری و امنیت، فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، 1392

بررسی تاثیر اعاده اموال مسروقه بر میزان رضایت مندی مالباختگان از عملکرد نیروی انتظامی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، 1393

مطالعه جامعه شناختی میزان از خود بیگانگی اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)، دانشگاه تبریز، 1393