دکتر توکل آقایاری هیر

 


دکتر توکل آقایاری هیر

 

مقاله ها:

1)      Abortion Prevalence and Its Socio-demographic Correlates in Ardabil District، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. مقاله‌ای برگرفته از این پایان‌نامه در 24امین کنفرانس بین‏المللی جمعیتی، برگزار شده توسط انجمن بین‏المللی مطالعات علمی جمعیتی فرانسه (IUSSP)، در کشور فرانسه-تورز: 23-18 جولای 2005 ارائه شده است. 1383

2)      Changing intra-provincial to inter-provincial migration in Iran. با همکاری حسین میرزایی و لاله فتحی. ارائه شده در کنفرانس بین المللی انجمن جمعیت شناسی اروپا، 16-13 ژوئن 2012؛ استکهلم سوئد، (European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden ). 1391

3)      Does Child Mortality Promote Progressing to Higher Parities? ، با همکاری ابوعلی ودادهیر، علی یار احمدی و محمد شیری، ارائه شده در بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی جمعیتی، 27 سپتامبر تا 2 اکتبر 2009. کشور مراکش. مقاله کنفرانس. 1388

4)      Individual, Household, and Community Level Correlates of Internal Migration in Iran: Application of A Multilevel Model. با همکاری مریم فلاح. ارائه شده در کنفرانس بین المللی انجمن جمعیت شناسی اروپا، 16-13 ژوئن 2012؛ استکهلم سوئد، (European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden ). 1391

5)      Marriage Holdup Among Highly-Educated Iranian Girls. با همکاری مریم فلاح. ارائه شده در کنفرانس بین المللی انجمن جمعیت شناسی اروپا، 16-13 ژوئن 2012؛ استکهلم سوئد، (European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden ). 1391

6)      Pregnancy Status, Prenatal Care and Child Health، با همکاری محمود قاضی طباطبایی و ابوعلی ودادهیر،  ارائه شده در بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی جمعیتی، 27 سپتامبر تا 2 اکتبر 2009. کشور مراکش. مقاله کنفرانس. 1388

7)      Ram, F.; Sayeed Unisa and T. V. Sekher (2011). Population, Gender and Reproductive Health. India (Mumbai): Rawat Publications. Pp: 27-43.

8)      برآورد غیرمستقیم میزان سقط‏جنین عمدی کل با استفاده از مدل تعیین‏کننده‏های بلافصل باروری در ایران به تفکیک استان‏ها. با همکاری امیرهوشنگ مهریار. نامه انجمن جمعیت‏شناسی ایران، سال دوم، شماره 3: ص‌ص 91-62. (مقاله علمی پژوهشی). 1386

9)      برآورد میزان سقط‏جنین عمدی به روش غیرمستقیم در ایران به تفکیک استان‏ها. موسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (استاد ناظر و همکار؛ دکتر امیرهوشنگ مهریار). پروژه تحقیقاتی. 1384

10)   برآورد نیازهای آموزش جمعیت‏شناسی در سازمان‏های دولتی و غیر دولتی. پروژه جمعیت و توسعه، پروژه آموزشی-پژوهشی مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل و دانشگاه تهران (با همکاری: دکتر محمود قاضی طباطبائی، ابوعلی ودادهیر، مجید کوششی). پروژه تحقیقاتی. 1384-85

11)   بررسی تاثیرات سن-دوره-نسلی بر مصرف سرانه چربی در ایران: کاربرد مدل چندسطحی خطی تقاطعی. با همکاری دکتر محمود قاضی طباطبایی و دکتر نسرین امیدوار. نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران: سال سوم، شماره 6: ص‌ص 34-5. (مقاله علمی پژوهشی). 1387

12)   بررسی شاخص‏های جمعیتی، رفاهی، بهداشتی و سلامت در ایران براساس داده‌های پیمایش جمعیت و سلامت (IDHS)، با همکاری دکتر امیرهوشنگ مهریار و علی‏یار احمدی، مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه. پروژه تحقیقاتی. 1389

13)   بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله مسکونی. با همکاری فاطمه گلابی و رضا ابراهیمی. مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره 9: 154-125. (مقاله علمی پژوهشی). 1392

14)   بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)، با همکاری حسین میرزایی و سجاد قربان پور، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 9: 81-59 (مقاله علمی پژوهشی). 1392

15)   ترجیح جنسی در ایران: مقایسه بین نسبت‏های توالی فرزندان و خوداظهاری زنان (Gender Preference in Iran: Verbal Statements Vs. Parity Progression Ratios). با همکاری امیرهوشنگ مهریار، علی‏یار احمدی و عباس عسگری ندوشن. ارائه شده در کنفرانس بین المللی جمعیتی هند، بمبئی: 13-10 دسامبر 2006. مقاله کنفرانس. 1385

16)   جمعیت و تغذیه: بررسی روند تحولات جمعیتی خانوار و تاثیر آن بر مصرف غذا در ایران طی سال‌های 85-1365. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه تهران. 1389

17)   جمعیت و فقر: طراحی و تدوین یک بسته آموزشی در مناسبات جمعیت و فقر در ایران. پروژه آموزشی-پژوهشی مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل و دانشگاه تهران (با همکاری: دکتر محمود قاضی طباطبائی، ابوعلی ودادهیر و علی‏یار احمدی). پروژه تحقیقاتی. 1386

18)   فرهنگ رشته‏ای و نظم اخلاقی تحصیل: مطالعه موردی چهار رشته علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، کتابداری و اطلاع رسانی و کامپیوتر در دانشگاه تبریز، پایان‏نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز. 1380

19)   لازم به ذکر است که این مقاله با همان عنوان، به عنوان یکی از مقالات انتخابی کنفرانس در کتابی به آدرس زیر به چاپ رسیده است:

20)   مشارکت در نیروی کارِ زنان و تاثیر آن بر میزان باروری در ایران. مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (با همکاری دکتر امیرهوشنگ مهریار). Working Paper. 1385

 

طرحهای پژوهشی

1)      جمعیت و توسعه: مناسبات جمعیت و توسعه در ایران. با همکاری محمود قاضی طباطبایی، ابوعلی وداد هیر، حسن طائی و مریم قیطاسی. طرح پژوهشی مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل و دانشگاه تهران. 1387

2)      همکاری در طرح ملی تهیه  اسناد  توسعه  اشتغال  و  سرمایه گذاری  در  سطوح  ملی،  دستگاهی  و  استانی، کارفرما: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی. طرح پژوهشی. 1390

 

فعالیتهای آموزشی:

تدریس دورس زیر در مقطع کارشناسی:

1)      دوره‏های ناپیوسته سازمان مدریت صنعتی منطقه جنوب در دانشگاه شیراز

2)      جمعیت شناسی عمومی

3)      دوره‏های آموزش ضمن خدمت سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی تهران

4)      تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS.

5)      مبانی جمعیت‌شناسی

6)      جمعیت شناسی اقتصادی-اجتماعی

 

تدریس دورس زیر در مقطع کارشناسی ارشد

 

1)      سمینار تحقیقات جمعیت شناسی

2)      آمار پیشرفته

 

 

تدریس دورس زیر در مقطع دکترای

 

1)      جمعیت شناسی اقتصادی-اجتماعی 

 

پایان نامه

1)      بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی ) (دانشگاه تبریز). دانشجو، عباس حمیدی زنگبر.

2)      بررسی رابطه بین هویت ملی و قومی و احساس محرومیت نسبی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. (دانشگاه تبریز). دانشجو: سجاد قربان پور.

3)      در حال انجام: بررسی روابط ساختاری بین سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی و مهاجرت در سطح شهرستانی با استفاده از داده های سرشماری 1390، (دانشگاه تبریز) دانشجو، زهرا امیرآبادی فراهانی

4)      در حال انجام: تحولات جمعیتی و برابری جنسیتی در ایران (90-1335). (دانشگاه تبریز). دانشجو، مهدی شفیعی زازلی.

5)      دفاع شده به سال 1392: بررسی میزان طلاق عاطفی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن (مورد مطالعه: افراد متاهل شهر همدان)، 1391. (دانشگاه تبریز). دانشجو، سعید شعبانی.

6)      دفاع شده به سال 1393: بررسی ارتباط عوامل فردی و عوامل سطح محله با سلامت عمومی در میان شهروندان شهر تهران. (دانشگاه تبریز). دانشجو، فرانک گراوند.

7)      دفاع شده به سال 1393: تاملی برساختی-تفسیری بر سالمند شدن باروری. (دانشگاه تبریز). دانشجو، الناز اسمعیل پور فلاحی.

8)      دفاع شده به سال 1393: جمعیت و جرم: بررسی تاثیرات تحولات جمعیتی بر میزان جرایم در بین سالهای 85-1363. (دانشگاه تبریز). دانشجو، ابوذر مهدوی ملکوتی.

9)      دفاع شده در تابستان 1390: بررسی تطبیقی تاثیر عرصه اجتماعی بر چندگانگی دائقه در بین دانشجویان کارشناسی و طلاب حوزه علمیه شهر اردبیل، سال 1389. (دانشگاه تبریز). دانشجو، اسماعیل برومند.

10)   دفاع شده در تابستان 1390: رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با سطح و الگوی باروری در شهرها و روستاهای شهرستان های کشور بر اساس داده های سرشماری سال 1385. (دانشگاه علامه طباطبایی). دانشجو، خانم رقیه رحیمی آشنا آباد.

11)   دفاع شده در تابستان 1391: بررسی ارتباط ساختار خانواده با کیفیت زندگی خانوارهای شهر تبریز، سال 1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز). دانشجو، خانم مریم حسین پور الانق.

12)   دفاع شده در تابستان 1391: بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مرتبط با رضایت از زندگی در بین دبیران زن متاهل شهر مشکین شهر، سال 1390. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز). دانشجو، خانم زهرا علیزاده نصرآبادی.

13)   دفاع شده در تابستان 1391: بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز)، سال 1390. (دانشگاه تبریز). دانشجو، آقای مهدی عظیم مزرجی.

14)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه های نوین (موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی، 1391 (دانشگاه تبریز). دانشجو، آقای فریدون کریمی.

15)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی زنان و جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده های شهر تبریز در سال 1391. (دانشگاه تبریز). دانشجو، خانم مهناز کاتبی

16)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی، سال 1391. (دانشگاه تبریز). دانشجو، اسلام فلاحی.

17)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مرتبط با توانمندی زنان در بین زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر تبریز. (دانشگاه تبریز). دانشجو، خانم رقیه میرزایی.

18)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی عوامل اقتصادی–اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی شهروندان شهر اردبیل، 1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز). دانشجو، آقای عباس ذبیحی ویزه ناب.

19)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی عوامل مرتبط با مدگرایی: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز، سال 1391. (دانشگاه تبریز).

20)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی عوامل موثر بر الگوپذیری هنجاری در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر سنندج در سال تحصیلی 90-1389. (دانشگاه تبریز). دانشجو، آقای جمیل مفاخری باشماق.

21)   دفاع شده در تابستان 1392: بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله مسکونی (مطالعه موردی: شهر اهر)، 1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز). دانشجو، آقای رضا ابراهیمی.

22)   دفاع شده در تابستان 1392: شناسایی عوامل مرتبط با گرایش به جهانی شدن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز). دانشجو، آقای خسرو اکبری ارباطان.

 

برگزاری کارگاه و شرکت در میزگرد

1)      آشنایی با نرم افزار لیزرل (Lisrel) و معادلات ساختار کواریانس. تاریخ برگزاری: 4-23 بهمن ماه سال 1389. محل برگزاری: دانشگاه شیراز (با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد).

2)      نرم افزار SPSS