دکتر مینو امیر قاسمی


 دکتر مینو امیرقاسمی

 

مقاله­ ها:

1)      آشیل و اسفندیار، دو همزاد اسطوره­ای، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1368.

2)      گشتاسب از اوستا تا شاهنامه، مجله شعر، سال هشتم، شماره 28.

3)      مشکلات فرهنگ نویسی برای کودکان در ایران، ارائه شده در کنگره استاد معین، رشت.

4)      برخی از عناصر تراژدی در داستان خسرو و شیرین نطامی، مجموعه مقالات کنگره بین­المللی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نطامی گنجوی، دانشگاه تبریز، 1370.

5)      اسطوره در تاریخ، یادنامه طبری.

6)      شیوه­های به کارگیری دانشجویان داخل و خارج در انجام تحقیقات، مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، تهران، 1368.

7)      زومرود = سیمرغ، ارائه شده در دومین همایش بین المللی ایرنشناسی، تهران.

8)      بازار در سفرنامه ناصرخسرو و احسن التقاسیم مقدسی، ارائه شده نخستین کنگره بین­المللی بازار، دانشگاه تبریز، مندرج در نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، 1382.

9)      نگرشی جامعه­شناختی بر اساطیر و نگاهی تحلیلی بر اسطوره آفرینش در ایران باستان، چاپ شده نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، 1375.

10)  نگاره­های زندگی ایلات ارسباران در مفرشی به نام ورنی (با فتانه حاجیلو)، چاپ شده در نشریه علمی – پژوهشی پژوهش­های انسان­شناسی ایران ، دانشگاه تهران، 1391.

11)   تحلیل جامعه­شناختی قصه اساطیری محمد گل بادام، چاپ شده نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، 1385.

12)   جهانی شدن و زبان مادری، ماهنامه دیلماج،

13)   کاستی­های کتاب­های درسی برای کودکان غیر فارسی زبان، ماهنامه دیلماج، شماره 13، 1384.

14)   مهر ماندگار (به یاد پنجمین سال خاموشی استاد مهرداد بهار)، روزنامه آزادگان، 1378.

15)   بررسی نطام فکری – سیاسی جامعه ایران براساس کهن الگوی شهریاری، چاپ شده در کتاب سرو سهی، یادنامه منوچهر مرتضوی، 1390.

16)   ادبیات آموزشی و ادبیات هنری، ارائه شده در نخستین سمینار ادبیات کودکان، چاپ شده در نشریه رویش.

 

 

 

طرح های پژوهشی:

1)      بررسی نگاره های گلیم در ایلات آذربایجان، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1388.

2)      بررسی و تحلیل مناسک­گذر در ایران، تولد و بلوغ، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز،  1387.

3)      بررسی و تحلیل مناسک گذر در ایران، مرگ، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1386.

4)      بررسی و تحلیل مناسک گذر در ایران، ازدواج، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1385.

5)      زنان فرهیخته آذربایجان، برای استانداری آذبایجان شرقی.

6)      بهشت و دوزخ در ادیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375.

 

 

 

   کتاب­ها:

1)      درباره­ی قصه­های اسطوره­ای، تهران: نشر مرکز، 1391.

2)      نشانه­شناسی مناسک گذر، (با همکاری فتانه حاجیلو) تبریز: ستوده، 1390.

3)      کتابشناسی توصیفی علوم اجتماعی، (با همکاری وحیده کیهان و زهره رسولی) تبریز: ستوده، 1389.

4)      گزیده کتابنامه علوم اجتماعی، تبریز: دانشگاه تبریز و نشر جامعه­پژوه، 1383.

5)      نگاهی به مسائل اجتماعی و فرهنگی سیاستنامه و قابوسنامه، تبریز: دانشگاه تبریز، 1376.

6)      فرهنگ فارسی کودک و نوجوان، تهران: کویر، چاپ سوم، 1387.

7)      تیشه در سنگ (نمایشنامه)، تبریز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.

8)      سوگ اسفندیار (نمایشنامه)، تهران: 1368.

9)      درسنامه فرهنگ عامه برای رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه تبریز.

10)   درسنامه جامعه شناسی ادبیات برای رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.

11)   درسنامه آیین نگارش برای رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز.

12)   پنج کتاب کودک منتشرشده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ شده در سال­های مختلف.

 

 

ترجمه:

1)      ترجمه متن پهلوی زندبهمن یسن، فرهنگستان زبان ایرانف 1356.

 

 

مدخل­های دائره­المعارفی:

برای دانشنامه «آذربایجان، تاریخ و فرهنگ» به سفارش دائره­المعارف بزرگ اسلامی:

1)      خیدیر بایرامی (عید خضرنبی)

2)      آغا بایرامی (عید آقا)

3)      چیلله گئجه­سی (شب یلدا)

4)      آخیر چارشنبه (چارشنبه سوری)

5)      قدیر بایرامی (عید غدیرخم)

6)      بارات گئجه­سی (شب برات)

7)      قوربان بایرامی (عید قربان)

8)      فیطیر بایرامی (عید فطر)

9)      نوروز بایرامی (عید نوروز)

10)   سیزده بدر

11)   نذری­ها

12)   باورهایی برای دفع شر

13)   شیوه­های قربانی آق قویونلو و قره قویونلو

14)   سفره­های نذری

15)   مراسم ایام محرم

16)   ادبیات شفاهی

17)   خوراکی­ها و غذاهای ویژه آذربایجان

18)   نمایش­های آیینی آذربایجان: کوسا گلین، سایاها، باران­خواهی، آفتاب خواهی

19)   آداب پذیرایی

20)   تولد

21)   لوازم خواب

22)   وسایل و طروف چای و قهوه

23)   طروف مصرفی

24)   بازی­های محلی

25)   فرهنگ نامگذاری

26)   پوشاک

 

 

 

سوابق علمی:

1)      عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان ایران (پژوهشکده علوم انسانی)، 1362-1355

2)      عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، 1372-1362

3)      عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز، 1390-1372

 

 

 

سوابق اجرایی:

1)      مدیر مسوول بولتن پژوهشی دانشگاه تبریز

2)      سه دوره داور جشنواره کتاب سال تبریز

3)      دبیر علمی چهارمین جشنواره کتاب سال تبریز

4)      سردبیر ویژه­نامه­ تبریز، سایت انسان­شناسی و فرهنگ

5)      کارگاه انسان­شناسی و عکاسی برای شرکت­کنندگان جشنواره عکس فیروزه